Informacija o obvezi ugradnje ograničivača brzine u autobuse i teretna vozila - Tahograf

Prijava za korisnike

Prijava za

Članski broj

PIN

Podrška i servis

Pretraživanje

Besplatne e-novine

Informacija o obvezi ugradnje ograničivača brzine u autobuse i teretna vozila

25.03.2009.
U NN broj 42/08 je objavljen „PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA“ koji donosi novine u svezi obvezne ugradnje ograničivača brzine u teretna vozila i autobuse. Prema promjeni članka 48 Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ( članak je niže citiran) od 01.siječnja 2009. moraju imati kategorije vozila M2 i M3 te N2 i N3 ugrađen ograničivač brzine.
 
Prema tome, sva teretna vozila preko 3,5t i autobusi preko 5t ukupne dozvoljene mase moraju imati ugrađen ograničivač brzine. Ta vozila ne smiju prometovati na cestama ukoliko nemaju ograničivač brzine.
Teretna vozila moraju imati ograničivač koji ograničava maksimalu brzinu vozila na 90km/h. Kod autobusa čija je ukupna dozvoljena masa veća od 10t i koji su proizvedeni prije 01.siječnja 2005. maksimalna brzina ne smije biti veća od 105 km/h. Ostali autobusi ( ≥5t ) ne smiju maksimalnu brzinu imati veću od 100km/h.
Ograničivače brzine moraju imati i vozila M2, M3 koja imaju preko 5t, ali manje od 10t ukupne dozvoljene mase te kategorije N2, čiji motori zadovoljavaju EURO III ili više eko norme i proizvedeni su nakon 1.listopada 2001.
 
Do 01.siječnja 2009. je obveza ugradnje ograničivača brzine postojala za autobuse preko 10t, a teretna vozila preko 12t ukupno dozvoljene mase koja su prvi puta registrirani u RH nakon 01.siječnja1999. te koja sudjeliju u međunarodnom prijevozu. Sada praktično sva vozila koja imaju tahograf moraju imati i ograničivač brzine.
 
Slijedeće grupe vozila koje do sada nisu morale imati ograničivač brzine, sada imaju u obvezu:
  1. autobusi preko 10t i kamioni preko 12t koji su prvu registraciju imali prije 01.siječnja 1999. godine i nisu sudjelovala u međunarodnom prometu.
  2. autobusi iznad 5t i kamioni preko 3,5t čiji motori ne zadovoljavaju EURO III ili više eko norme,
  3. autobusi ≥5t i ≤10t i kamioni ≥ 3,5t i ≤12t čiji motori zadovoljavaju EURO III ili više eko norme te su proizvedeni nakon 01.listopada 2001.
Oznake kategorije vozila:

M2 su autobusi do 5t ukupne dozvoljene mase.
M3 su autobusi preko 5t ukupne dozvoljene mase.
N2 su teretna vozila preko 3,5t, ali manje od 12t ukupne dozvoljene mase.
N3 su teretna vozila preko 12t ukupne dozvoljene mase.

Iz pravilnika:

"Članak 48.

(1)   Na teretnim automobilima kategorije N2 i N3 te na autobusima kategorije M2 i M3 mora postojati ograničivač brzine izveden sukladno zahtjevima Direktive Vijeća 92/24/EEC. Vozila kategorije M2 i M3 moraju imati podešen ograničivač brzine tako da brzina vozila ne može biti veća od 100 km/h. Vozila kategorije M3 koja su proizvedena prije 1. siječnja 2005. čija najveća dopuštena masa prelazi 10 tona mogu i nadalje biti opremljena ograničivačem brzine čija je maksimalna brzina podešena na 100 km/h. Vozila kategorije N2 i N3 moraju imati podešen ograničivač brzine tako da brzina vozila ne može biti veća od 90 km/h.
(2)   Odredba stavka 1. ovog članka odnosi se na vozila kategorije M3 ali najveće dopuštene mase veće od 10 tona i vozila kategorije N3 koji su proizvedeni nakon 1. siječnja 1988. godine.
(3)   Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se i na vozila kategorije M2 i M3 ali najveće dopuštene mase veće od 5 tona do uključivo 10 tona i vozila kategorije N2, čiji motori zadovoljavaju Direktivu Vijeća 88/77/EEC (EURO III ili više ekološke kategorije motora), koja su proizvedena nakon 1. listopada 2001. godine. Odredbe ovog stavka primjenjuju se od 1. siječnja 2009. godine.
(4)   Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na sljedeća vozila:
oružanih snaga,
policije,
vatrogasaca,
koja su posebnim propisom oslobođena posjedovanja tahografskog uređaja,
koja se zbog svoje konstrukcije ne mogu kretati brže od graničnih brzina navedenih u stavku 1. ovog članka,
koja služe za ispitivanja na cesti i
za komunalne usluge."
 

Tahograf d.o.o
Odjel VDO zastupstva.


Nosioc prodaje ograničivača brzine je gđa. Đurđa Krmpotić. Tel.01/3795 723, mob.098/9821 332
Za tehničke detalje pitanja uputiti gosp. Borisu Dubiću  tel.01/3795 738, mob.098/3109 952
i gosp. Saši Đurašinu.Odjel VDO zastupstva tel.01/3795 745, mob.098/222 038Pratite nas na Facebooku

Pratite nas na Facebooku

I mi smo na Facebooku, baš kao i vi. više
Mobileye - sigurnost u prometu

Mobileye - sigurnost u prometu

Mobileye - sigurnost u prometu više
VDO SmartLink

VDO SmartLink

Bluetooth veza s digitalnim tahografom više
FM RIBAS® - vozačev osobni trener

FM RIBAS® - vozačev osobni trener

FM RIBAS™ pruža informacije vozačima kao pomoć u poboljšanju stila i načina vožnje kroz upozorenja vozača prema predefiniranim događajima više
Inovativan i neophodan komplet prve pomoći

Inovativan i neophodan komplet prve pomoći

Mučne zamjene guma su sada stvar prošlosti s WABCO kompletom za krpanje guma Tire Premium Seal. više
VDO papir za printanje

VDO papir za printanje

Izaberite originalni VDO papir za štampač u digitalnom tahografu jer ispis mora biti vidljiv tijekom 2 godine koliko traje zakonska obveza njihovog čuvanja. više
Čitač tahografskih listića

Čitač tahografskih listića

Najbrži i najlakši način očitavanja tahografskih listića svih vrsta analognih tahografa. više

Info kutak