Kako spriječiti nepotrebne kvarove tahografa? - Tahograf

Prijava za korisnike

Prijava za

Članski broj

PIN

Podrška i servis

Pretraživanje

Besplatne e-novine

Kako spriječiti nepotrebne kvarove tahografa?

03.10.2009.

Tahografski je listić sastavni dio tahografa. Kvaliteta i točnost zapisa na listiću ovisna je, kako o tahografu, tako i o samom listiću. Stoga je preporuka proizvođača VDO tahografa da zadržite nivo kvalitete koju već imate u vozilu kori-štenjem originalnih VDO tahografskih listića. Nemojte umanjivati tu kva-litetu korištenjem neoriginalnih listića koji mogu uzrokovati kvar na tahografu.

 

Continetal (VDO), preko svoje mreže ovlaštenih servisa, prati statistiku kvarova i njihovih uzroka. Dugogodišnje je iskustvo pokazalo da je jedan od uzročnika kvarova tahografa, upotreba nekvalitetnog tahografskog listića.

Precizni mjerni mehanizam tahografa je osjetljiv na tako zvanu “papirnu prašinu” koja se stvara od neadekvatnog papira od kojeg razni proizvođači rade svoje tahografske listiće.

 

Kvarovi na pogonskom mehanizmu za tahografske listiće u novim generacijama tahografa je u velikom broju slučajeva također uzrokovan upotrebom neadekvatnih tahografskih listića. Originalni tahografski listić proizvođača VDO tahografa je točno određene debljine koja je adekvatna zahtjevima konstrukcije pogonskog mehanizma listića u tahografu.

Stavljanjem listića drugih proizvođača dolazite u opasnost da su ti listići neadekvatne debljine i time ste sami unijeli uzročnika kvara na pogonskom mehanizmu listića.

 

Zbog gore navedenih razloga VDO je prestao priznavati kvarove na tahografima u jamstvenom roku ukoliko se nisu koristili njihovi originalni listići!

 

Cijena popravka kvara na tahografu, uzrokovanog korištenjem neodgovarajućih tahografskih listića, je minimalno 750,00 kn. Cijena jedne kutije (100 listića)

originalnih VDO tahografskih listića je 40 kn. U jednoj godini vozilo prosječno potroši 2,5 kutije listića, što je trošak od 100 kn na godinu po vozilu. Iz navedenog vidimo koliki je nesrazmjer rizika kvara tahografa prema uštedi koju ostvarujete kupujući jeftinije tahografske listiće. Stoga smo slobodni Vam još jednom sugerirati da koristite samo originalne tahografske listiće proizvođača VDO tahografa.

Pratite nas na Facebooku

Pratite nas na Facebooku

I mi smo na Facebooku, baš kao i vi. više
Mobileye - sigurnost u prometu

Mobileye - sigurnost u prometu

Mobileye - sigurnost u prometu više
VDO SmartLink

VDO SmartLink

Bluetooth veza s digitalnim tahografom više
FM RIBAS® - vozačev osobni trener

FM RIBAS® - vozačev osobni trener

FM RIBAS™ pruža informacije vozačima kao pomoć u poboljšanju stila i načina vožnje kroz upozorenja vozača prema predefiniranim događajima više
Inovativan i neophodan komplet prve pomoći

Inovativan i neophodan komplet prve pomoći

Mučne zamjene guma su sada stvar prošlosti s WABCO kompletom za krpanje guma Tire Premium Seal. više
VDO papir za printanje

VDO papir za printanje

Izaberite originalni VDO papir za štampač u digitalnom tahografu jer ispis mora biti vidljiv tijekom 2 godine koliko traje zakonska obveza njihovog čuvanja. više
Čitač tahografskih listića

Čitač tahografskih listića

Najbrži i najlakši način očitavanja tahografskih listića svih vrsta analognih tahografa. više

Info kutak