Nova generacija digitalnih tahografa VDO DTCO 1381 verzija 1.4 - Tahograf

Prijava za korisnike

Prijava za

Članski broj

PIN

Podrška i servis

Pretraživanje

Besplatne e-novine

Nova generacija digitalnih tahografa VDO DTCO 1381 verzija 1.4

06.07.2011.

 Od novosti koje donosi druga generacija digitalnih tahografa  najvažnija je ona koja se tiče evidentiranja kratkih pomaka vožnje prilikom čekanja u kolonama na granici, kratkim pomicanjima na parkinzima ili za vrijeme pomicanja vozila na utovarima. Novost koja će vozačima bitno olakšati život.

Prošlo je više od 2 godine kako smo uveli digitalne tahografe, odnosno nešto manje od godine i 10 mjeseci kako je počelo izdavanje kartica za digitalne tahografe te su ga naši vozači mogli u potpunosti koristiti. Prva su iskustva stečena i nakon početnih muka i strahova uvidjeli smo da je ipak puno lakše rukovati s digitalnim tahografom i vozačkim karticama nego s analognim tahografima i tahografskim listićima. Naravno ne treba tu ubrajati one koji zbog lakše manipulacije s analognim tahografima neće nikada to priznati.

 

U Europskoj uniji digitalni tahograf se koristi više od 5 godina i stečeno je puno dobrih i loših iskustava. Na temelju toga, kako je i planirano nakon pet godina njegovog korištenja, proizašli su zahtjevi za drugu generaciju digitalnih tahografa. Pokušavaju se ispraviti neke slabe strane koje su se u eksploataciji uočile. Posebno se to odnosi na manipulacije sa senzorima kretanja vozila gdje se želi onemogućiti  njegovo funkcioniranje kako bi vozač mogao upravljati vozilom, a da tahograf to ne registrira. Ima nekoliko načina kako se to postiže, a najjednostavniji i najpoznatiji  je postavljanjem magneta na senzor.

 

Druga slabost digitalnog tahografa je relativno složen postupak naknadnog ručnog unosa aktivnosti vozača. Zbog toga su vozači izbjegavali taj unos i time radili prekršaj zbog neevidentiranja  svih svojih aktivnosti, odnosno njihovog krivog evidentiranja.

 

Uredbom EU 1266/2009 iz prosinca 2009. su oblikovani zahtjevi za novu generaciju digitalnih tahografa. Zbog različitog stupnja kompleksnosti njihove implementacije , uredba će se primjenjivati u dva koraka. U prvom koraku, a datum primjene je listopad 2011., obuhvaćene su sljedeće važnije izmjene: otpornost senzora na utjecaj magneta, jednostavniji naknadni unos  aktivnosti na karticu vozača, promjena pravila jedne minute, podržavanje većeg broja europskih jezika.

 

Pravilo jedne minute se odnosi na vrijeme od kada vozilo krene pa do trenutka kada digitalni tahograf automatski zabilježi promjenu aktivnosti vozača u vožnji. Prva  generacija tahografa je nakon 5 sekundi od kada vozilo krene promijenila aktivnost vozača na vožnju. Pošto digitalni tahograf ima vremensku jedinicu za zapisivanje aktivnosti vozača jednu minutu, znači da za 5 sekundi kretanja vozila vozaču je zapisana  1 minuta vožnje. Novo pravilo jedne minute traži da tahograf zapiše  promjenu aktivnosti nakon što se vozilo kreće duže od 30 sekundi. Na taj način vozač dobiva dodatno vrijeme vožnje. Posebno će se to odrazitina kratkim pomacima vozila kao što je pokretanje vozila tijekom čekanja u koloni.

 

U Europskoj uniji digitalni tahograf se koristi više od 5 godina i stečeno je puno dobrih i loših iskustava. Na temelju toga, kako je i planirano nakon pet godina njegovog korištenja, proizašli su zahtjevi za drugu generaciju digitalnih tahografa. Pokušavaju se ispraviti neke slabe strane koje su se u eksploataciji uočile. Posebno se to odnosi na manipulacije sa senzorima kretanja vozila gdje se želi onemogućiti  njegovo funkcioniranje kako bi vozač mogao upravljati vozilom, a da tahograf to ne registrira. Ima nekoliko načina kako se to postiže, a najjednostavniji i najpoznatiji  je postavljanjem magneta na senzor.
Druga slabost digitalnog tahografa je relativno složen postupak naknadnog ručnog unosa aktivnosti vozača. Zbog toga su vozači izbjegavali taj unos i time radili prekršaj zbog neevidentiranja  svih svojih aktivnosti, odnosno njihovog krivog evidentiranja.
Uredbom EU 1266/2009 iz prosinca 2009. su oblikovani zahtjevi za novu generaciju digitalnih tahografa. Zbog različitog stupnja kompleksnosti njihove implementacije , uredba će se primjenjivati u dva koraka. U prvom koraku, a datum primjene je listopad 2011., obuhvaćene su sljedeće važnije izmjene: otpornost senzora na utjecaj magneta, jednostavniji naknadni unos  aktivnosti na karticu vozača, promjena pravila jedne minute, podržavanje većeg broja europskih jezika.
Pravilo jedne minute se odnosi na vrijeme od kada vozilo krene pa do trenutka kada digitalni tahograf automatski zabilježi promjenu aktivnosti vozača u vožnji. Prva  generacija tahografa je nakon 5 sekundi od kada vozilo krene promijenila aktivnost vozača na vožnju. Pošto digitalni tahograf ima vremensku jedinicu za zapisivanje aktivnosti vozača jednu minutu, znači da za 5 sekundi kretanja vozila vozaču je zapisana  1 minuta vožnje. Novo pravilo jedne minute traži da tahograf zapiše  promjenu aktivnosti nakon što se vozilo kreće duže od 30 sekundi. Na taj način vozač dobiva dodatno vrijeme vožnje. Posebno će se to odrazitina kratkim pomacima vozila kao što je pokretanje vozila tijekom čekanja u koloni.

 

U drugom koraku, datum primjene je listopad  2012., digitalni tahografi će morati imati  dva izvora informacija o kretanju vozila. Uz dosadašnji senzor koristit će se neki drugi izvor, kao što je signal  okretanja kotača ABS sustava, GPS signal ili bilo koji drugi signal po izboru proizvođača tahografa.

Koje sve promjene donosi  prvi korak najbolje se može vidjeti iz značajki nove generacije VDO digitalbih tahografa. Uz implementiranu EU Uredbu neke od dodanih funkcija su :

 

  • 5 jezika, između ostalog i hrvatski jezik
  • Naknadni unos aktivnosti na karticu vozača zapisuje u lokalnom vremenu te ne treba više preračunavati u UTC vijeme
  • Na ekranu je naznačena razlika između lokalnog i UTC vremena
  • Prijenos podataka iz kartice vozača  je moguć bez  prisustva kartice prijevoznika
  • Unos registarske oznake vozila je moguće napraviti nakon aktivacije digitalnog tahografa s umetnutom  karticom prijevoznika

 

Implementacija prvog koraka EU Uredbe se odnosi samo na tahografe koji se ugrađuju u nova vozila nakon listopada 2011. Ukoliko se kod starih vozila digitalni tahograf pokvari i treba ga zamjeniti, onda se zamjenjuje s tahografom iste generacije. To znači da nije predviđena zamjena prve  s drugom generacijom digitalnih tahografa. Jednako tako je predviđeno i nakon listopada  2012., kada dođu tahografi s potpuno implementiranom EU Uredbom (drugi korak), da se u slučaju kvara pokvareni tahograf zamjenjuje s  ispravnim iste generacije. Dakle blagodati nove generacije  digitalnih tahografa će moći osjetiti samo korisnici koji kupe novo vozilo nakon listopada 2011.

 

 

Pratite nas na Facebooku

Pratite nas na Facebooku

I mi smo na Facebooku, baš kao i vi. više
Mobileye - sigurnost u prometu

Mobileye - sigurnost u prometu

Mobileye - sigurnost u prometu više
VDO SmartLink

VDO SmartLink

Bluetooth veza s digitalnim tahografom više
FM RIBAS® - vozačev osobni trener

FM RIBAS® - vozačev osobni trener

FM RIBAS™ pruža informacije vozačima kao pomoć u poboljšanju stila i načina vožnje kroz upozorenja vozača prema predefiniranim događajima više
Inovativan i neophodan komplet prve pomoći

Inovativan i neophodan komplet prve pomoći

Mučne zamjene guma su sada stvar prošlosti s WABCO kompletom za krpanje guma Tire Premium Seal. više
VDO papir za printanje

VDO papir za printanje

Izaberite originalni VDO papir za štampač u digitalnom tahografu jer ispis mora biti vidljiv tijekom 2 godine koliko traje zakonska obveza njihovog čuvanja. više
Čitač tahografskih listića

Čitač tahografskih listića

Najbrži i najlakši način očitavanja tahografskih listića svih vrsta analognih tahografa. više

Info kutak