Seminar za vozače - Tahograf

Prijava za korisnike

Prijava za

Članski broj

PIN

Podrška i servis

Pretraživanje

Besplatne e-novine

Seminar za vozače

27.04.2009.

U procesu prilagodbe hrvatskih zakona EU propisima, nedavno je objavljen Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. Time su u potpunosti usklađeni naši s EU propisima o radu i odmoru vozača, na koji način vozači moraju voditi evidenciju svoga rada te je stvoren okvir za uvođenje digitalnog tahografa. Zakon ujedno nalaže povećani obim nadzora koji moraju napraviti policija i cestovna inspekcija na cesti i u tvrtkama. Do sada se u domaćem prometu vozači nisu suočavali s takvim obimom nadzora u striknom provođenju propisa iz ovog područja i većina ih nije u dovoljnoj mjeri za to pripremljena. U velikoj mjeri se zanemarivao taj segment obuke u procesu školovanja profesionalnih vozača te se osjeća potreba doobukom ih upoznati s propisima i pravilnom korištenju tahografa.

Tvrtka Tahograf je dugi niz godina uključena kao stručna organizacija u donošenje propisa o obveznom korištenju tahografa i ugrađivanju odredbi međunarodnih konvencija koje se odnose na korištenje tahografa i evidentiranje radnih vremena i odmora profesionalnih vozača kamiona i autobusa. U prilagodbi hrvatskih propisa EU propisima naša tvrtka aktivno sudjeluje i daje svoj doprinos stavljajući na raspolaganje svoje iskustvo i stručne resurse. Članovi smo radne grupe pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za uvođenje digitalnog tahografa u RH te radne grupe za donošenje zakona o radnim vremenima i odmorima vozača.

Koristeći ovako bogato iskustvo i stečena praktična znanja iz ove problematike, tvrtka Tahograf organizira Seminar za vozače na kojem će dobiti informacije i tumačenja u svezi važećih propisa, korištenju tahografa i tahografskih listića u vođenju evidencije svoga rada i odmora te novina koje donosi uvođenje digitalnih tahografa

Teme koje se obrađuju na seminaru su:

 • Promjene koje donosi Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu i njegov utjecaj na rad vozača,
 • Vođenje evidencije rada i odmora vozača,
 • Korištenje tahografa,
 • Propisi o radu i odmoru vozača te vođenju evidencije u međunarodnom prometu,
 • Postupanja u pojedinim praktičnim situacijama,
 • Promjene koje donosi digitalni tahograf.


Svaki sudionik seminara će dobiti:

 • Potvrdu o sudjelovanju na licenciranom seminaru od predstavnika proizvođača tahografa
 • Primjerak Priručnika o vođenju evidencije rada i odmora profesionalnih vozača
 • Program za ispisivanje potvrda poslodavcu o odmorima vozača
 • Torbica za odlaganje tahografskih listića
 • Potrebne radne materijale


Molimo Vas, ukoliko želite prijaviti polaznike seminara, ispunite priloženu Prijavnicu i pošaljete je na Tahograf d.o.o.

Uplata kotizacije za sudjelovanje na seminaru je na žiro račun HAAB br.: 2500009-1101018676
Za sva pitanja u svezi organizacije i održavanja seminara molimo Vas da se obratite osobi za kontakt:

Mislav Nakarada, tel.01/3795 700, mob 098/227 603

Marijo Petranović,tel.01/3795 734, mob 098/578 613

Zvonimir Cvitković,tel.01/3795 733, mob 098/496 519

Poslovnica Karlovac,tel.047/421 506, mob 098/279 721

Poslovnica Šibenik, tel.022/312 111, mob 098/405 971

Poslovnica Vidovec, tel.042/209 090, mob 098/343 838

 

Pratite nas na Facebooku

Pratite nas na Facebooku

I mi smo na Facebooku, baš kao i vi. više
Mobileye - sigurnost u prometu

Mobileye - sigurnost u prometu

Mobileye - sigurnost u prometu više
VDO SmartLink

VDO SmartLink

Bluetooth veza s digitalnim tahografom više
FM RIBAS® - vozačev osobni trener

FM RIBAS® - vozačev osobni trener

FM RIBAS™ pruža informacije vozačima kao pomoć u poboljšanju stila i načina vožnje kroz upozorenja vozača prema predefiniranim događajima više
Inovativan i neophodan komplet prve pomoći

Inovativan i neophodan komplet prve pomoći

Mučne zamjene guma su sada stvar prošlosti s WABCO kompletom za krpanje guma Tire Premium Seal. više
VDO papir za printanje

VDO papir za printanje

Izaberite originalni VDO papir za štampač u digitalnom tahografu jer ispis mora biti vidljiv tijekom 2 godine koliko traje zakonska obveza njihovog čuvanja. više
Čitač tahografskih listića

Čitač tahografskih listića

Najbrži i najlakši način očitavanja tahografskih listića svih vrsta analognih tahografa. više

Info kutak