Logo

Odaberite jezik

Počela potpuna primjena ''Paketa mobilnosti''

S drugom fazom primjene Paketa mobilnosti dodatno se povećava razina birokratiziranosti međunarodnog prijevoza, što će donijeti dodatne aktivnosti, ne samo za vozače, već i za prijevoznike koji se moraju snaći u propisima o upućenim radnicima.

Poznati, ili možda zloglasni, Paket mobilnosti ulazi u drugu fazu implementacije budući da su se neke odredbe počele primjenjivati odmah nakon usvajanja, odnosno 1.kolovoza 2020., a za neke je bilo predviđeno prijelazno razdoblje od 18 mjeseci, nakon čega one moraju biti implementirane u zakonodavstva država članica. Zato se pojavio pomalo neobičan datum primjene 2. veljače 2022. u sredini tjedna. Na našoj web stranici objavljene su promjene u korištenju tahografa, ali osim toga počinje primjena novih propisa koje se tiču upućenih radnika.

Paket mobilnosti definiran je u više uredbi Europske komisije, a propisi su grupirani u tri skupine: 

 • kabotaža
 • propisi o upućenim radnicima
 • radno vrijeme i odmori vozača
Image in Article

RADNA VREMENA I KABOTAŽA

Propisi koji se tiču radnih vremena i odmora vozača već su na snazi (od 1. kolovoza 2020.) i oni su definitivno i izrijekom zabranili provođenje redovitog tjednog odmora u trajanju od najmanje 45 sati u kabini vozila već se isti mora provoditi u primjerenom smještaju s odgovarajućim životnim i sanitarnim uvjetima, čije troškove treba snositi poslodavac. To vrijedi i za svaki tjedni odmor dulji od 45 sati (npr. praznici). Također, vozač se mora vratiti kući najkasnije nakon četiri uzastopna tjedna, gdje mora provesti najmanje redoviti tjedni odmor od 45 sati. Vozač se mora vratiti kući radi redovitog tjednog odmora i ako je prethodno za redom napravio dva skraćena tjedna odmora u inozemstvu. Tvrtka mora voditi posebne evidencije za potrebe inspekcijske kontrole.

Od 31.12.2024 se produžuje razdoblje u kojem će biti moguća kontola vožnje i odmora - od tekućeg dana + zadnjih 28 dana na dodatnih 28 dana, odnosno tekući dan + 56 dana.

Kabotažni sustav se mijenja na način da  prijevoznik na području druge države članice EU može napraviti tri kabotaže u sedam dana, nakon toga treba slijediti pauza od četiri dana prije nego s istim vozilom u istoj zemlji napravi sljedeću kabotažu.

Novim pravilima također se želi spriječiti da tvrtke imaju prijavljeno sjedište u jednoj državi, dok sve svoje prijevoze obavljaju u drugim državama EU i na taj način iskorištavaju određene prednosti koje nudi država u kojoj su prijavljeni (npr. manji porezi, mogućnost pristupa EU tržištu bez dozvola).

Od 21. veljače 2022. počinje primjena Uredbe 2020/1055 prema kojoj se vozila moraju vratiti u zemlju poslovnog nastana najkasnije svakih osam tjedana. Također, vozač se mora vratiti kući najkasnije nakon četiri uzastopna tjedna, gdje mora provesti najmanje redovni tjedni odmor od 45 sati. No u konačnom tekstu stoji kako se vozač mora vratiti u svoje prebivalište ili mjesto nastana tvrtke, što znači da prijevoznik iz Hrvatske mora za svoje hrvatske vozače organizirati povratak u Hrvatsku, dok u slučaju da hrvatski vozači rade za njemačku tvrtku, ona to ne mora raditi. Nova pravila su uzrokovala poplavu registriranja tvrtki iz Litve, i drugih udaljenijih članica, u Poljskoj, odnosno bliže glavnim tržištima da bi se izbjegao povratak kući.

Image in Article

Image in Article

EVIDENTIRANJE PRELASKA GRANICE

Od srijede 02. veljače 2022., u međunarodnom  prometu roba i putnika na snagu je stupila nova odredba prema kojoj svi vozači moraju bilježiti vrijeme prelaska nacionalnih granica. To se radi na dva načina, ovisno o tome upotrebljava li vozač analogni ili digitalni tj. pametni tahograf.

Detaljne upute o bilježenju vrijeme prelaska nacionalnih granica pročitajte u našem drugom članku  - Obveza bilježenja prelaska nacionalnih granica pomoću tahografa

PRAVILA O UPUĆENIM RADNICIMA

Budući su vozači specifični po obavljanju svog rada u drugim državama, ali tamo borave samo privremeno te se ne integriraju u lokalno tržište rada. Predviđeni su jedninstveni postupci vezani za radnike koji se upućuju na rad u drugu državu članicu EU. Sve države će se pridržavati jedinstvenih pravila i neće smjeti imati propisane individualne zahtjeve ili propise čime će se vozačima olakšati posao. Uredba 2020-157 definira u kojim slučajevima se na vozača primjenjuju odredbe o upućenim radnicima, a u kojima ne.

Vozači podliježu odredbama o upućenim radnicima kad izvode sljedeće operacije:

 1. međunarodni prijevoz - radi se o prijevozu između dvije države članice ili između države članice i treće zemlje, kada nijedna od tih zemalja nije zemlja posovnog nastana tvrtke
 2. kabotaža - prijevoz unutar zemlje članice koji izvodi prijevoznik iz druge zemlje članice

Vozači ne podliježu odredbama o upućenim radnicima u slučaju sljedećih operacija:

 1. međunarodni bilateralni transport - prijevoz iz države članice u kojoj prijevoznik ima poslovni nastan u drugu državu članicu ili treću zemlju. Isto vrijedi ako je prijevoz iz druge države članice ili treće zemlje u državu članicu poslovnog nastana
 2. ograničene dodatne aktivnosti utovara i/ili istovara koje se provode u kontekstu navedenih bilateralnih operacija u državama članicama ili trećim zemljama kroz koje vozač prolazi
 3. tranzit kroz teritorij države članice bez obavljanja bilo kakve aktivnosti utovara ili istovara
 4. početna ili završna faza operacije kombiniranog prijevoza, kako je definirano u Direktivi Vijeća 92/106/EEC13, u slučaju da se ta faza sama sastoji od međunarodnog bilateralnog prijevoza.

Image in Article

U slučaju da se na vozača primjenjuju odredbe o upućenim radnicima prije upućivanja je prijevoznik dužan napraviti sljedeće:

 • poslati izjavu o upućivanju odgovarajućim vlastima države članice u kojoj se radnik upućuje
 • izjava se mora poslati najkasnije do početka upućivanja
 • izjava se šalje putem višejezičnog sučelja povezanog sa sustavom informacija o unutarnje tržitu (IMI) - www.postingdeclaration.eu

Izjava o upućivanju mora sadržavati sljedeće:

 • naziv prijevoznika ili broj licence Zajednice gdje je taj broj dostupan
 • kontakt podaci voditelja prijevoza ili druge osobe u državi članici poslovnog nastana radi povezivanja s nadležnim tijelima države članice domaćina u kojoj se pružaju usluge te slanja i primanja dokumenata ili obavijesti
 • ime i prezime vozača, adresu prebivališta i broj vozačke dozvole
 • datum početka ugovora o radu vozača i zakon koji se na njega primjenjuje
 • predviđeni datum početka i završetka upućivanja
 • brojeve registarskih oznaka vozila
 • vrste usluga prijevoza (npr. prijevoz robe, prijevoz putnika, međunarodni prijevoz ili kabotaža)

Nakon upućivanja prijevoznik će kasnije od osam tjedana od primitka zahtjeva države članice domaćina, poslati putem IMI sučelja tražene dokumente, kao što su:

 • tahografske zapise
 • teretni list
 • dokumentacija koja se odnosi na naknadu vozača za razdoblje upućivanja
 • ugovor o radu
 • raspored sati koji se odnose na rad vozača
 • dokaz o uplati plaće za vozača

Tijela država članica ne smiju prijevoznicima nametnuti nikakve dodatne administrativne zahtjeve osim onih navedenih u Uredbi, s cijljem provjere usklađenosti s njezinim odredbama. 

Prijevoz o upućenim radnicima favoriziraju iz i u zemlju poslovnog nastana kada se vozač ne smatra upućenim, a pri prijevozima između trećih zemalja te kabotaži vozači se smatraju upućenim, što povlači brdo papira.

Image in Article

Image in Article

PRIMJERI - PRAVILA O UPUĆENIM RADNICIMA

Europska komisija objavila je upute o tumačenju propisa (što već pokazuje koliko su zakomplicirali) i donosimo primjere najčešćih međudržavnih i unutardržavnih prijevoza kako bismo pomogli prepoznati kad se pravilo o upućenim radnicima primjenjuje, a kada ne.

Primjeri su svrstani u sljedeće grupe prijevoza:

 1. Bilateralni transport (prijevoz između zemlje poslovnog nastanka i zemlje domaćina ili obratno)
 2. Međunarodni prijevoz (prijevoz između dvije države članice i treće zemlje, kada nijedna od tih zemalja nije zemlja poslovnog nastanka tvrtke)
 3. Kabotaža (prijevoz unutar zemlje članice koji izvodi prijevoznik iz druge zemlje članice)
 4. Tranzit (prijevoz kroz teritorij države članice bez obavljanja bilo kakve aktivnosti utovara ili istovara)
 5. Put s praznim kamionom uvijek se promatra u kontekstu operacija prijevoza koje su mu prethodile ili slijede.

Image in Article

1. DVA BILATERALNA TRANSPORTA

Vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) vozi pun kamion robe iz Vilniusa (LT) u Pariz (F). Vozač u Parizu (F) istovaruje svu robu, nakon čega u Parizu utovaruje drugu robu te je vozi u Vilnius (LT).

Vozač radi dva bilateralna prijevoza između država članica, jedan iz države članice u kojoj je poslovni nastan (LT) i države članice domaćina (F), a drugi iz Francuske u Litvu. U ovom slučaju se na vozača ne primjenjuju odredbe o upućenim radnicima.

2. BILATERALNI TRANSPORT S TRI LOKACIJE ISTOVARA

Vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) utovaruje pun kamion robe u Vilniusu (LT). Vozač vozi u Berlin (D) gdje istovaruje 1/3 robe, nakon čega vozi u  Antwerp (B) gdje istovaruje još 1/3 robe te vozi u Lyon (F) gdje istovaruje preostalu 1/3 robe.

Vozač radi tri bilateralna prijevoza u jednom putovanju. Put započinje s punim kamionom u zemlji članici poslovnog nastana (LT), nakon čega slijede tri djelomična istovara u tri zemlje članice. U ovom slučaju se radi u više bilateralnih transporta u jednom putovanju i vozač ne podliježe uredbi o upućenim radnicima.

Image in Article

Image in Article

3. BILATERALNI TRANSPORT S TRI LOKACIJE UTOVARA

Nakon što je obavio radnje u scenariju 2, vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) na povratku u LT utovaruje 1/3 robe u Lyon (F), nakon čega vozi u Bruxelles (B) gdje utovaruje još 1/3 tereta te u Varšavi (PL) utovaruje preostalu 1/3 robe. Vozač potom vozi u Vilnius (LT) istovariti teret.

Vozač radi tri bilateralna prijevoza u jednom putovanju na povratku u zemlju članicu poslovnog nastana, a budući da se, kao i u prethodnom slučaju, u jednom putovanju može napraviti više bilateralnih transporta, vozač ni ovdje ne podliježe uredbi o upućenim radnicima.

4. MEĐUNARODNI PRIJEVOZ IZMEĐU DVA BILATERALNA PRIJEVOZA

Vozač zaposlen u tvrtki iz Portugala (P) prevozi teret u Marseille (F) i tamo ga istovaruje. Potom utovaruje drugi teret kojeg vozi u Berlin (B) gdje istovaruje te nakon toga utovaruje novi teret kojeg vozi u Porto (P).

Vozač radi dva bilateralna prijevoza (iz P u F te iz D u P) i jedan međudržavni između njih. Tijekom dva bilateralna prijevoza vozač ne podliježe uredbi o upućenim radnicima. No, od utovara robe u F do istovara u D, obzirom da aktivnosti nisu povezane s bilateralnim operacijama, vozač se smatra upućenim vozačem i to od trenutka kada počne vožnju prema mjestu utovara u Francuskoj. Upućenje u F prestaje napuštanjem francuskog teritorija, nakon čega je opet upućen vozač, ali na teritoriju D što se prestaje istovarom robe u toj državi članici.

Image in Article

Image in Article

5. MEĐUDRŽAVNI PRIJEVOZ IZMEĐU BILATERALNOG I PRAZNOG

Vozač zaposlen u tvrtki iz Portugala (P) utovaruje robu u Lisabonu (P) i vozi u Berlin (D) gdje istovaruje svu robu. Potom u Berlinu (D) utovaruje novi teret kojeg vozi u Madrid (E) gdje istovaruje teret, nakon čega se prazan vraća u Lisabon, odnosno zemlju članicu polovnog nastana.

Vozač radi bilateralni prijevoz između P i D, jedan međudržavni između D i E, te jedno prazno putovanje. Vozač se smatra upućenim u D nakon završetka bilateralne operacije istovara, odnosno početkom vožnje na lokaciju utovara. To traje do napuštanja D te je opet upućen u E ulaskom na njezin teritorij. Vozač se ne smatra upućenim u F jer se radi o tranzitu. Upućenje prestaje istovarom tereta u E, a povratak praznim kamionom u zemlju članicu polovnog nastana se ne smatra upućenjem.

6. DVA BILATERALNA S DVA MEĐUDRŽAVNA PRIJEVOZA (1+1)

Vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) utovaruje ½ kamiona u Vilniusu (LT) koji vozi u Barcelonu (E). Putem vozač u Berlinu (D) utovaruje preostalu polovicu, nakon čega vozi u Bruxelles (B) gdje istovaruje teret utovaren u Vilniusu (LT). U Barceloni utovaruje pun kamion, staje u Bruxellesu (B) istovariti polovicu tereta te se s preostalim teretom vraća u Litvu (LT).

Vozač radi dva bilateralna prijevoza i s jednom dodatnom aktivnosti (međudržavnim prijevozom) unutar svakog od njih. Prvi bilateralni prijevoz je između LT i E s jednom dodanom aktivnošću (utovar tereta u D i istovar u B). Druga bilateralna operacija je prijevoz od E u LT s dodatnom aktivnošću (utovar u E i djelomični istovar u B). Vozač tijekom cijelog putovanja ne podliježe odredbi o upućenim radnicima.

Image in Article

Image in Article

7. JEDAN BILATERALNI S DVA MEĐUDRŽAVNA PRIJEVOZA (0+2)

Vozač može napraviti i dvije dodatne aktivnosti tijekom jednog bilateralnog prijevoza. Npr. vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) utovaruje teret i prevozi ga i istovaruje u Madridu (E). Potom u Madridu (E) utovaruje pun kamion, u Bruxellesu (B) istovaruje ¼ tereta, u Berlinu (D) istovaruje još jednu ¼ te se ostatkom vraća u  Vilnius (LT) gdje istovaruje ostatak.

Vozač izvodi dvije bilateralne operacije s dvije dodatne aktivnosti unutar jedne od njih. Prva bilateralna aktivnost je prijevoz LT do E i u njoj nema dodatnih aktivnosti. Druga bilateralna operacija je povratak te uključuje dvije izuzimajuće dodatne aktivnosti (međudržavna prijevoza), međudržavni prijevoz E-B i B-D s dva istovara. Vozač se ne smatra upućenim tijekom cijelog puta. 

8. JEDAN BILATERALNI S DVA MEĐUDRŽAVNA PRIJEVOZA (0+2)

Vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) utovaruje teret u Vilniusu (LT) i istovaruje u Barceloni (E). Nakon toga u Barceloni (E) utovaruje ½ kamiona, a zatim u Lyonu (F) utovaruje još ½ kamiona drugom robom. Nakon toga, vozač u Bruxellesu (B) istovaruje robu utovarenu u Lyonu (F) te nastavlja prema Berlinu (D) kako bi utovario ½ kamiona s robom, koji zatim iskrcava u  Varšavi (PL). Na kraju, vozač u Vilniusu (LT) iskrcava robu ukrcanu u Barceloni (E).

Ovdje imamo dvije bilateralne operacije, pri čemu u prvoj nema dodatnih aktivnosti,  a u drugoj E-LT postoje dvije izuzimajuće dodatne aktivnosti koje se sastoje od utovara i istovara tijekom međudržavnog prijevoza F-B i D-PL. Vozač se ne smatra upućenim tijekom cijelog puta.

Image in Article

Image in Article

9. BILATERALNA OPERACIJA S JEDNOM IZUZIMAJUĆOM MEĐUDRŽAVNOM I JEDNOM NEIZUZIMAJUĆOM

Vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) utovaruje ½ kamiona u  Vilniusu (LT) robom za Madrid (E). Na putu staje u Varšavi (PL) gdje utovaruje ½ kamiona teretom kojeg istovaruje u Berlinu (D). Nakon istovara u Berlinu (D) utovaruje ½ kamiona robom koju istovaruje u Bruxellesu (B) te na kraju vozi u Madrid (E) gdje istovaruje robu iz Vilniusa (LT).

Vozač izvodi bilateralnu operaciju (LT-E) s dvije dodatne operacije utovara i istovara u međudržavnom prijevozu. Prva dodatna aktivnost utovara robe u Varšavi (PL) i istovara u  Berlinu (D) izuzeta je iz uredbe o upućenim radnicima, ali druga koja uključuje utovar u D i istovar u B nije izuzeta jer je vozač već iskoristio najviše jednu dodatnu aktivnost utovara i istovara za vrijeme trajanja jednog bilateralnog prijevoza. Upućenje u Njemačku počinje utovarom robe u Berlinu i završava ulaskom u Belgiju (B) gdje počinje upućenje u Belgiju (B) i završava istovarom robe. Na ostatku bilateralnog prijevoza od istovara robe u B do istovara u E vozač se ne smatra upućenim.

10. DVIJE BILATERALNE OPERACIJE + KABOTAŽA

Vozač zaposlen u tvrtki iz Portugala (P) utovaruje robu u Lisabonu (P) i vozi u Hamburg (D) gdje istovaruje robu. U Hamburgu (D) utovaruje teret kojeg vozi i istovaruje u Münchenu (D), gdje utovaruje novi teret kojeg vozi u Lisabon (P). 

Vozač izvodi dvije bilateralne operacije ( jednu P-D i drugu D-P) te jednu kabotažu unutar F. Vozač je upućen u D nakon završetka bilateralne operacije ( istovara u Hamburgu) kad počinje vožnju  prema lokaciji utovara robe u  Hamburgu. Upućenje završava istovarom robe u Münchenu, a put prema utovaru robe za Lisabon se smatra dijelom druge bilateralne operacije i ne podliježe uredbi o upućenju.

Image in Article

Image in Article

11. TRANZIT + BILATERALNI PRIJEVOZ + MEĐUDRŽAVNI PRIJEVOZ + TRANZIT

Vozač zaposlen u tvrtki iz Portugala (P) utovaruje robu u Lisabonu (P) i vozi u Madrid (E) gdje istovaruje svu robu. U Madridu (E) utovaruje novi teret kojeg isporučuje u Dortmund (D) nakon čega se prazan vraća u Lisabon (P).

Vozač izvodi jednu bilateralnu operaciju od P do E, jedan međudržavni prijevoz od E do D te vožnju praznim vozilom od D do P. Vozač se ne smatra upućenim tijekom bilateralne operacije, odnosno do završetka istovara u E. Upućenje u E počinje vožnjom prema lokaciji utovara robe u Madrid za D. Upućenje u E završava napuštanjem teroitorija ES, a upućenje u DE počinje ulaskom u D sve do istovara robe. Vozač nije upućen tijekom povratne vožnje za P niti je upućen u F ili eventualno B budući da samo prolazi kroz njihov teritorij.

12. BILATERALNA OPERACIJA + PRAZNA VOŽNJA

Vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) utovaruje kamion u Vilniusu (LT) robom koju isporučuje u Parizu (F). Nakon toga se s praznim vozilom vraća iz F u LT.

Vozač izvodi bilateralnu operaciju od LT do FR nakon koje slijedi prazna vožnja od FR do LT. Vozač se ne smatra upućenim tijekom cijelog putovanja jer je prvi dio bilateralna operacija, a drugi povratak u zemlju članicu poslovnog nastana nakon završene bilateralne operacije.

Image in Article

Image in Article

13. DVIJE BILATERALNE OPERACIJE + PRAZNA VOŽNJA

Vozač zaposlen u tvrtki iz Litve (LT) utovaruje kamion u Vilniusu (LT) robom koju isporučuje u Parizu (F). Nakon toga praznim kamionom vozi u Antwerp (B) gdje utovaruje robu koju vozi za Vilnius (LT).

Vozač izvodi dvije bilateralne operacije, jednu od LT do FR, a drugu od BE do LT, te jednu praznu vožnju između njih. Prazna vožnja između FR i BE se smatra povezanom s drugom bilateralnom operacijom pa se vozač ne smatra upućenim tijekom svih operacija.

14. DVIJE PRAZNE VOŽNJE + JEDAN MEĐUDRŽAVNI PRIJEVOZ

Vozač zaposlen u tvrtki iz Poljske (PL) vozi prazan iz Varšave u Berlin (D) gdje utovaruje teret kojeg vozi u Bruxelles (B), nakon čega se prazan vraća iz Bruxellesa (B) u Varšavu (PL),

Vozač izvodi dvije prazne vožnje i jedan međudržavni prijevoz pa se vožnja iz PL za D smatra povezanom s međudržavnim prijevozom te je vozač upućen od trenutka ulaska u D sve do napuštanja teritorija D. Ulaskom u B upućen je u B sve do završetka međudržavnog prijevoza (odnosno istovara). Ako prelazi preko teritorija Nizozemske, vozač nije upućen jer je samo u tranzitu, a nije upućen ni tijekom povratka s praznim vozilom iz Belgije u Poljsku.

Image in Article

Image in Article

15. DVIJE BILATERALNE OPERACIJE + KABOTAŽA + DVIJE PRAZNE VOŽNJE

Vozač zaposlen u tvrtki iz Njemačke (D) utovario je kamion u Berlinu (D) robom koju isporučuje u Parizu (F). Nakon toga prazan vozi za Lyon (F) gdje utovaruje robu koju istovaruje u Marseille (F), nakon čega prazan vozi za Nantes (F) gdje utovaruje i vozi robu za Berlin (D).

Vozač izvodi dvije bilateralne operacije, jedna od D do F, a druga od F do D, jednu praznu vožnju i jednu kabotažu. Upućenje počinje završetkom prve bilateralne operacije (istovarom u Parizu i početkom vožnje praznog prema Lyonu) i traje sve do završetka kabotaže unutar F (odnosno istovarom robe u Nantesu). Vožnja od Nantesa (F) do Berlina (D) je bilateralna operacija koja ne podliježe upućivanju.

eNovine

Upišite svoju adresu e-pošte i primajte informacije o ponudama tvrtke Tahograf.

Kontakti

Sustavi kvalitete

U skladu s misijom društveno odgovornog poslovanja Tahograf zadovoljava sve ekološko-ekonomske aspekte održivog poslovanja te doprinosi povećanju razine sigurnosti na cestama i očuvanju okoliša. Ponosni smo nositelji certifikata kvalitete ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, te znaka Hrvatska kvaliteta

Saznajte više

Društvene mreže

Pronađite nas na sljedećim društvenim mrežama:

Icon Up

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »