TAHOGRAF
Naručujem

komada "Priručnik o vođenju evidencije rada i odmora profesionalnih vozača", po jediničnoj cijeni od 50,00 kn (u cijenu je uključen PDV)

Ime i prezime

Naziv tvrtke / obrta

Adresa

Grad i poštanski broj

Kontakt telefon

E-mail adresa

Matični broj / OIB


Način plaćanja
Prema ponudi
dostaviti ponudu na broj faksa

Prema ponudi na gore navedenu e-mail adresu
Općom uplatnicom
  uplata na žiro račun Tahografa (2500009-1101018676 uz OBAVEZAN poziv na broj 8448-vaš matični broj)

Odaberite način preuzimanja
Nakon primitka o uplati na žiro račun (min. 2 dana nakon uplate) naručene priručnike želite preuzeti:
U poduzeću Tahograf
u svojoj županijskoj komori
želim da priručnik(e) pošaljete poštom / brzom dostavom na moj trošak na gore navedenu adresu.


CCODE

Prepišite kôd