TAHOGRAF
Obrazac za prijavu intervencije u taho servis

Ime i prezime kontakt osobe:

Telefon 1 za kontakt:

Telefon 2 za kontakt:

E-mail adresa

Prijevoznik:

Podaci o vozilu
Marka/tip vozila:

Godina proizvodnje:

Podaci o servisu
Odaberite datum kada biste došli u naš servis (kliknite na prazno polje za odabir):

U koji servis bi došli sa svojim vozilom:
Sveta Nedelja - Dr. F. Tuđmana 24
Sesvete - Ljudevita Posavskog 7
Zadar 1 - Put Murvice bb (stanica za tehnički pregled "Mehanizacija")
Zadar 2 - Jadranska cesta 72 (stanica za tehnički pregled "Atlas")
Šibenik - Velimira Škorpika 6 (stanica za tehnički pregled "Croatia osiguiranje")
Izaberite da li želite obaviti zakonsko ispitivanje tahografa, popravak tahografa ili nešto drugo:
Zakonsko ispitivanje tahografa i ograničivača brzine
Popravak tahografa
Popravak ograničivača brzine
Ugradnja tahografa
Ugradnja ograničivača brzine
Ostalo (u prazno polje unesite dodatne detalje)


Da li znate koji tahograf imate ugrađen u vozilo:
VDO 1314
VDO 1318
VDO 1319
VDO 1324
DTCO (digitalni tahograf)
Ne znam


CCODE

Prepišite kôd