TAHOGRAF
Prijavnica za prisustvovanje Wabco seminarima

Tvrtka

Ime i prezime

Funkcija

Adresa

Telefon

E-mail

Matični broj / OIB

Odaberite seminare kojima želite prisustvovati:
Osnovni Wabco seminar - od 10.04.2018. do 12.04.2018.
ABS T&T seminar - od 22.05.2018. do 24.05.2018.
ECAS T&T seminar - vučno i priključno vozilo - od 18.09.2018. do 20.09.2018.
EBS T&T seminar - vučno i priključno vozilo - od 23.10.2018. do 25.10.2018.
TEBS E 0-2.5 seminar / Napredni seminar za ABS E8, EBS 3, TEBS E4 - vučno i priključno vozilo - od 13.11.2018. do 15.11.2018.CCODE

Prepišite kôd